Tausta

  • Ikääntyminen on globaali-ilmiö, jossa tarvitaan ylisektoraalista yhteistyötä paikallisesti sekä Euroopan tasolla
  • Osassa Pirkanmaata huoltosuhde on jo dramaattinen. Miten kehittää senioripalveluita, yrittäjyyttä sekä lisätä ikääntyneiden omaa osallisuutta?
  • Miten toimintamalleja ja palveluita tulee kehittää, jotta ikääntymisen haasteet kääntyvät mahdollisuuksiksi?
  • Ikääntyminen ei ole pelkkä kuluerä,  vaan se tarjoaa monia mahdollisuuksia myös elinkeinoelämälle.
  • Miten lisäämme seniori- ja vanhustyön houkuttelevuutta nuorten opiskelijoiden keskuudessa ja tulevien sukupolvien ajatuksissa?
  • Millaisia ratkaisuita muualla Euroopassa on kehitetty?