Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on etsiä ja levittää hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja Euroopan tasolla sekä tuoda niitä Pirkanmaalle .

Keskeiset teemat:

  • Aktiivinen ikääntyminen ja ennaltaehkäisevät toimintamallit
  • Yhteisöllisyys ja osallisuus sekä yhteisöllinen asuminen senioreille
  • Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ikääntyneille
  • Teknologian mahdollisuudet aktiivisen ikääntymisen näkökulmasta (teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot)
  • Yhteistyö aidoissa elämisenympäristöissä ikäihmisten parhaaksi (Living Lab-toimintamalli)