Toiminta

  • Hankkeen toiminta-aikana 1.8.2012- 30.6.2014.
  • Toteutetaan opintomatkoja eurooppalaisiin kumppanimaihin (esim. Hollanti, Itävälta ja Iso-Britannia).
  • Hyvät käytännöt ja toimintamallit levitetään sekä juurrutetaan Pirkanmaalle.
  • Juurruttamistoimintaa Pirkanmaalla toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun monialaisten opettajien ja opiskelijoiden sekä vanhustyön organisaatioiden ja yritysten sekä itse ikääntyneiden kanssa.