EU-partnerit

Hankkeessa vahvistetaan ja luodaan uutta yhteistyötä seuraavien EU-partnerimaiden kesken.

HOLLANTI:

  • Orbis Medisch en Zorgconcern http://www.orbisconcern.nl
  • Living lab –toimintamalli, yritysyhteistyö ja Living Lab-toiminta, yhteisöllinen asuminen, osallisuus ym.

ITÄVALTA:

  • CEIT RALTEC : http://www.ceit.at/
  • Institution of Rehabilitation and Assisted Living Technologies
  • Living Lab-toiminta, teknologiaratkaisut ikääntyneille, kaatumisen ehkäisy ym.

ENGLANTI:

Etsitään myös uusia kv -partneriorganisatioita (Englanti/Tanska /Hollanti).